نمونه کارها

خانه / نمونه کارها
دیزاین با نگین
20200229083206
کاشت بلک لایت
20200302113506
تکنیک بلومینگ
20200302113646
طراحی به سبک گوتیک
20200302113842
خطوط پهن و نازک
20200302114031
طراحی ناخن با دیزاین پوست حیوانات
20200302114247
فرنچ با ژل و نگین
20200302114346
تلفیق سبک های سوهان کشی ناخن
20200302114440